D92e78444b5c0f67d39bb9cfaca56a2c0baf5bf8

卢家睿

Out of the shadows, the morning is breaking.
37ce333b9bbc2330d78898a9ea144f7bb428fde2

董博旭

我想要的风景,还在远方。
0f29025eed588bfe9f8ed0e559b8cfba6d4c16f8

董流畅

I have deep faith that the principle of the universe will be beautiful and simple.
F715d66dc4e81855f0318210243e57806993c538

高天澍

Never Say Never.
6f56cd3951be8a37810b5d4ea17296451f642bdd

葛瑞天

愿在致远学院静水流深,击楫中流,拼搏出最无悔的青春。
D9d0c125cd07f0bcef08cf8eade6b863fd304fed

郝茜倩

一定要把这四年的时间充分利用起来,要不然会被踢出去的……
F241030d98c52b0b4b3467565b488aaa67f672c8

何佳俊

Be change yourself wang to see in the world.我愿在致远付出我的青春,换回世界的改变。 
6854fb2e2ce6d893a6332922e27f9eb4c0fbb10f

姜灵芷

意料之外地进入了致远学院,既然如此,就迎接命运的挑战!
154684ad133cb70ec503bc8a4e982f1c18e78152

匡华艺

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。
Ba60db2d1c3cba2d415ceab5fcfffeb886864b9a

李冠霖

能够进入上海交通大学学习是我的骄傲,正如交大校训“饮水思源,爱国荣校”所言,希望多年以后的交大也会因为我而增光添彩。
E0e5ea7bf50f595e451eb38c349a90e977b60cd3

刘阳

三思而后行,再,斯可矣。
3ab2fd49030115e20ee9a307e5934ee08834fc35

潘逸凡

为梦想奋斗,定不负四年时光。
B95b24df7bec8c0bb761b18fc5ae19b4802308a8

丘汇航

欲学古人,当坚古志;要做学问,须先致远。
1f4d1e1e60fae6e62a3802c6baeae6e9f1360026

王泾洋

人生就像一杯茶,不会苦一辈子,但总会苦一阵子。
B73082ddfefcc32ed3a07a5c4972eea4d8c8bf39

王倩

既已选择致远,便需风雨兼程。宁静平和,方可致远。
C7fa6c4441775c8d2d5e425978c8018eabc04774

王卫豪

尽可能体验生命的可能性。
17000ae294df6efed30e96b023e1e6f53f0b21a6

王禹博

能致远则反侧自消,从古知学非易事;不思源即宽严皆误,后来治学要深思。
77d95fb92cb02950b9e4cd343e1d40f33551732f

魏熙锴

苟生苟死苟残喘,亦祸亦福亦趋之。利国利家利天下,泽民泽世泽众生。
B62291249197d01006627ae73a02d5c3ceefb35f

肖天昱

上大学后感觉事情一下子变多了,我要更加用心对待,时刻保持清醒的头脑,迎接大学的学习和生活
A166dc5fd344f371bee6c3ac93ae2be25a52b3d1

徐海山

来了交大,就要担负起国家与社会的责任。
A88e60292a49130b81e32346e70fdc70e6a0c167

张隆源

君子病无能焉,不病人之不己知也。为了更完美的自己,出发!
A0fabcd7f93b4beafef53a8ff0eef6a8bb085b4d

张坦

性躁心粗者,一事无成;心和气平者,百福自集。
Ae7d87586adc51fc8c79c91f2b1abad4182afe01

张振

不忘初心,追逐梦想。
285c811d3adf1475e1dbf509daf3baf9639ad4ee

竺诗菲

不忘初心,砥砺前行。
B5e982fd3f92cf41b1c6da289db38f4551435e64

朱萧谕

The journey is the reward.
750007dbb5c4644d9bbf6eed6dec9cce65e8e8ae

邹雅诗

咀八方之英华而勤止,为中华之崛起而读书。