424b5b54149027dea83f66066a0feeaf7a5ba07b

李正博

波澜因生活而存在,生活因波澜而精彩。
33b1d2c910841c8b44c8fa14712c3c57d1784821

李文昊

Good luck and have fun.
D152312a45d86debe7b880ed4fc2b1ea465788e0

刘严培

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
22b92c80e50a280f4214ab57e47e760eb924f055

倪昊斌

Fb9c09d51b45ce13ea9203eae44bc30309ae5d0a

张海鑫

人生苦难重重。
47a81f32ff9d29b21e2c24c2ad69c83dae6736bb

陈皓

能来到ACM班这个强大的集体,与各路神犇共同学习,我很高兴。这是难得的机遇,也是不小的挑战。我希望自己能在这四年有所进步,有所收获,也希望自己能为ACM班,为致远学院做一些力所能及的事,让学院变得更好。
Eb4e0c93b2a228976378440aafb0e344dfe8e9af

陈思奇

在交大开始了新的生活。希望一切开心。
0f6d05074c41ae25263ec7b6495375ac5afafdd9

陈许同

人生就是充实地过好每一天。
16e0fc17867887ddea2b0f2e06268f47c948e656

陈愉

热爱科学 有好奇心
89aca2e0414c6b37add1bda5d9a1ec060ecbefd7

冯实

我爱交大。
8b6c8c3f0b03fac95f396373f403d606e2c7ac51

冯思稷

我也爱交大。
962df6f65f69cb15545d4018e14106784f86b185

冯逸丁

交大爱我
9412b92f4c31bc1a17000d26d72780cb61ca07e0

华逸青

感谢能有这样的机会进入致远,我会好好珍惜。
47d7c0bfc8e82f5e71c5826899864d7097bb6d77

黄文瀚

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也。非学无以广才,非志无以成学。淫漫则不能励精,险躁则不能冶性。 年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!
6c1e1f3428a5021645a5f83835a51eac82ebfc57

黄锃

梦里繁花尽,且行且珍惜。戏外绵雨连,或演或经心。
3de1c36b1fbc8306094ee1b0824155e712d05319

吉梓玮

我爱ACM班
6bedee0ceed1cb8a2e0dbd3afbe91e7fc96f1beb

江川

临渊羡鱼,不如退而结网。
A8347efdc1be5f272388506c7a7758373e160bae

金汶功

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
30b4fc76b98d85ec31ef2309545a46df8108536b

李耀

这个世界上没有奇迹,有的只是偶然和必然,还有谁做了什么.
8441fd788cb745cafb6539b146dc42add6f6afbe

廖超

3bd53f04bf3aa8b7983ebdac0810fdc61a104802

廖彤亮

我爱致远
Ead6ad657eedf34e211f5ae3245b1f15e97af520

林小阳

不如笑归红尘去,共我飞花携满袖
886108cc2682c53da098925673e67bf7370f0536

林洋

人若志趣不远,心不在焉,虽学不成。
0aa1e5e156c2addaf981398bc28d6f17cb8218c0

刘爽

我爱交大
Bc46e8d2faa7ff67b37ce8e0d65d9fc364ccd87d

刘一鸣

世上本无路,身后才是道。
63c11605b25d64d2e3744272f5d248297bf98b8f

马俊

我爱交大。
8b9146bddf78b930a69e7c7a2e2e62974769d28f

莫凯淳

理性的思考,严格的训练,学术的氛围,这就是ACM班带给我们的。在这里,没有最好,最强,只有不断地前进,不断地努力。在这里,竟是大神,大师,可以耐心地讨论,耐心地思索。在这里,充实知识,视野,便能最终地成功,最终地收获。虽然课业压力很大,但是是那梦想促使着我走向远方,我珍惜这里的一切!
4c701214f0064dcfe8b280f85b7baeef5e5c748d

彭燕庆

感谢致远学院带来的学术氛围和教学资源,能让我在这几个月里深深感受到学习的快乐。
5e43dcfd7a787ef2d0c3b1f774ba49dc8bb02ec6

盛颖

致远学院真是个好地方
5e071c5fda5d597b0ffea2a3a2fdb9c8a4bd6f5c

史家琛

选择了交大,就选择了责任、带着一份使命感,走下去
055f65a198656479355dac00a0a95b6e4c1d9813

谭昊

走出久居的洞穴,杀死心中的男孩。
2f5002d73aa56fe514ee362635eb518eb44bb149

田博雨

唯有奋斗和拼搏才能造就无悔
Cc22aee30b67632030873c8d922a152100a4cc7d

王奕仑

年少的时候总有一个梦。有的梦带着胆大妄为的天真,仿佛随时准备着拔出佩剑,为着自己的信仰而不屈决斗;有的梦如同花季里被露水浸湿的紫罗兰,结着怨愁地立在白墙黑瓦的小巷里,目送一个模糊的身影消失在兼葭苍苍中;有的梦是一尾倔强挣扎的小咸鱼,就算翻身也还是咸鱼,即使输到最后,还有不腐烂的自尊。
6a6a30ce87c99534f10401cf0a7ef3ad6d116644

魏祯

经过多次选拔来到致远,有欣喜,也很有压力。但我相信,乐观自信地坚持和努力一定会战胜所有面对的困难和挑战。在忙碌的学习和生活中体味其中的乐趣,努力让自己每天变得更强一些O(∩_∩)O~
9ada875d35cd81f7db548dd5e3240446bd448b1d

吴浩博

我爱交大!
80b8858ab13ecd4f71e48fc0f6e44286e010a432

谢其哲

我爱ACM班!
C8b69560b54140707372183525b488fd40c8019c

许文

加油,坚持,努力,自信,拼搏
490609cc7eeff8bc8d001881e1e4c25b3f8a4b48

杨光

浮生若梦,为欢几何?
5a7f4ecbf33a4e41da9f569d3d524010fe4b9bfc

尹茂帆

Je t'aime, SJTU.
Efccd7796bc699f695552ab3e9dd7791eb451eb5

俞文康

我不是来打酱油的。
2a91732628f51427b23be5fe09fb3061e7b3e3fb

赵卓越

好好学习,天天向上。